Vår vidunderlige verden

Pingviner   


        
   


En gruppe keiserpingviner fotografert ved Crozier.
Photo Credit: Gerald Kooyman, NSF / Scripps Institution of Oceanography


Pingviner (Spheniscidae) er en gruppe av fugler som omfatter 17 arter. Pingvinene holder til på den sydlige halvkule,
de fleste i Antarktis. Tre arter finnes i den tempererte sonen, og en art lever så langt nord som Galápagos.

Pingviner kan ikke fly. På land går pingvinene oppreist. Vingene, som samtidig er som luffelignende svømmeredskaper,
gjør dem til dyktige svømmere og dykkere. Det er de eneste fuglene som har brystkam i skjelettet,
men likevel ikke kan bruke vingene til å fly med. Bena brukes til styring under vann og som svømmeføtter i overvannsstilling.
Pingviner er usedvanlig dyktige dykkere. De kan oppnå en hastighet på 30–40 km/t i neddykket tilstand,
og være neddykket i opptil 18 minutter i strekk. De største artene kan dykke ned mot dyp på 265 meter.


Copyright © Vladimir Dinets

Pingviner er middels store til store fugler som gjerne veier omkring 1–40 kg og blir ca. 40–115 cm høye. Større pingviner holder
lettere på varmen og er derfor mer vanlige i kalde strøk. Den største arten er keiserpingvin. Den minste arten er dvergpingvinen.

Pingvinene har fjær som sitter som et tettpakket lag av stive, rette fjærbørster og gir god isolasjon sammen med det tykke
fettlaget under huden. Halen er svært kort, og bena sitter langt bak, så de beveger seg i oppreist stilling på land.
På is kan de skyve seg fremover på magen.


Copyright © Vladimir Dinets

Pingviner lever i flokk, gjerne tusenvis sammen. De hekker i store kolonier og foretar lange vandrende og svømmende trekk,
som ennå er lite kjente for forskerne. De jakter og spiser sjødyr, som krill, fisk og blekksprut.

Pingviner er selv byttedyr for haier, seler og tannhvaler. Spesielt utsatt er pingvinene for angrep fra leopardselen og spekkhogger. Noen steder er også røyskatt og rotter et problem for pingvinene.

Pingviner regnes som monogame og hekker gjerne på samme plassen hele livet. Kurtisen er variert og kompleks,
og ganske lydsterk. De hekker i enorme kolonier.


Copyright © Vladimir Dinets

Pingvinene legger ett eller to egg (artsavhengig). Både hannen og hunnen bidrar med ruging og ungepass.
Den ene passer på egget eller ungen mens den andre finner føde.

Text ovenfor fra Wikipedia
http://no.wikipedia.org/wiki/PingvinerPlansje over livssyklusen til keiserpingviner
Photo: Zina Deretsky, National Science Foundation (Public domain)

Som plansjen ovenfor viser, er pingvinene i vannet fra januar til mars (øverst til venstre). Så følger en 100-150 km lang
marsj over isen til klippelandskap og i mai foregår parringen. Juni-juli er en tid for ruging. I august kommer ungene -
og september-oktober er tid for oppfostring og mating. I denne perioden, når eggene er lagt, drar hunnene avgårde
igjen til havet for å hente føde (Females go off to feed). Når de vender tilbane, er det hannens tur - og i løpet av sommeren
kan de ha foretatt denne turen mer enn 6 ganger tilsammen.. I Oktober-november vokser ungene, og må ofte danne grupper
hvor de klumper seg sammen mot kulden og eventurelle stormer. I desember drar foreldrene til sjøs, og ungene s
om da er fullvoksne legger ut på sin første tur til det store havet.


Sider med pingviner på www.vulkaner.no. Nå også med video på alle!

LATIN
Adeliepingvin Adélie Penguin Pygoscelis adeliae
Bøylepingvin Gentoo Penguin Pygoscelis papua
Dvergpingvin Little Blue Penguin / Fairy penguin Eudyptula minor
Galapagospingvin
Galapagos penguin Spheniscus mendiculus
Gulltoppingvin Macaroni Penguin Eudyptes chrysolophus
Guløyepingvin Yellow-eyed Penguin Megadyptes antipodes
Hornpingvin Erect-crested Penguin Eudyptes solateri
Humboldtpingvin Humboldt Penguin Spheniscus humboldti
Hvitkinnpingvin Royal Penguin Eudyptes schlegeli
Hvitvingepingvin White-flippered Penguin Eudyptula minor albosignata
Kappingvin African / Jackass / Blackfooted Penguin Spheniscus demersus
Keiserpingvin Emperor Penguin Aptenodytes forsteri
Klippehopperpingvin Rockhopper Penguin Eudyptes chrysocome
Kongepingvin King Penguin Aptenodytes patagonicus
Magellanpingvin Magellanic Penguin Spheniscus magellanicus
Ringpingvin Chinstrap Penguin Pygoscelis antarctica
Skogpingvin Fiordland Penguin Eudyptes pachyrhynchus
Snarespingvin Snares Island Penguin Eudyptes robustus


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver