Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.


Gudrun Gjukadóttir
Burgundernes Gunnar, Högni og Guttorms søster, gift først med Sigurd Fafnesbane. Etter mordet på denne giftet hun seg med Atle, som hun drepte med egen hånd som hevn for at han drepte hennes bror. Hennes tredje make ble kong Jonaker, med hvem hun fikk sønnene Hamder og Sörle, som ble drept i goterkongens hall når de krevde søskenhevn for Svanhild på kong Ermanarik (Jörmunrek). Gudrun tok så livet av seg.
FornNordiskt Lexikon
Sigurd rid vidare med gullskatten sin, og kjem fram til kong Gjuke, som har eit rike sør for Rhinen. Han er gift med Grimhild den trollkyndige. Dei har sønene Gunnar, Hogne og Guttorm, og dottera Gudrun. Grimhild gjev Sigurd ein trolldomsdrikk for å få han til å gløyme Brynhild. Deretter blir Sigurd gift med Gudrun.
Gunnar frir til Brynhild, som er syster til Atle og dotter av hunarkongen.

I det fyrste hundreåret etter Kristi fødsel vandra burgundarane sør- og vestover til grensene for Romarriket. Der tenestegjorde dei som hjelpetropper i den romerske hæren. Dei grunnla eit mektig kongedøme, som på 400-talet strekte seg fra Rhinen til Donau, med eit hovudsete i Worms.
I denne perioden trengde hunarane vestover mot det romerske riket. Under kong Attila, Atle i eddadiktinga, sigra dei over burgundarane i 437, og drap alle medlemmene av kongehuset. Attila døydde sjølv i 453, natta etter at han gifta seg med ei germansk kongsdotter. Somme tradisjonar vil ha det til at ho myrda han.
Kong Jormunrek i den skandinaviske tradisjonen er identisk med austgotarkongen Ermanaric, som døydde i 376. Kong Didrek af Bern er identisk med austgotarkongen Theodoric, som herska over Italia 493-526.
I ei burgundisk lov frå rundt 500 blir dei tidlegare kongane Gibica, Godomar og Gundicarius nemnde. Desse namna svarar til Gjuke, Guttorm og Gunnar i den skandinaviske tradisjonen. Gundihari blei drepen i 437, i det avgjerande slaget mot hunarane.

Den fyrste delen av segnkrinsen, om Sigurd og hans bedrifter, ser ut til å ha ei tilknytning også til Sverige, og særleg Danmark. Etter den skandinaviske tradisjonen fekk Sigurd og Brynhild ei dotter, som seinare blei gift med den danske segnkongen Ragnar Lodbrok, som skal ha levd på 800-talet. Han skal vere ein av forfedrane til Harald Hårfagre. På denne måten blir Sigurd knytt både til den danske og den norske kongsslekta.


Search this site only - Søk på våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver