Min familie - My family
så langt jeg kjenner den idag - as far as I know today

and many person around      


If you have been linked to this site, and do not find what you are looking for - please go to:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

All persones are being moved, including many more.
You do not have to be member of My Heritage, but youy may ask for membership to my page there.

Hvis du har kommet til denne siden og ikke finner det du søker, vennligst gå til:

http://www.myheritage.com/site-190477712/aabech

Personerne på siden du nå er på, og mange flere, er ved at blive overflyttet til ovenstående web-site
Du må ikke være medlem av My Heritage, men kan be om medlemsskap til min side der.


Guðröd Veidekonge (800-tallet)
Norsk konge av Vestfoldætten, sønn til Halvdan Matsnål og sønnesønn sønnesønn til Ingjald Illråde. Med sin første hustru, Alfhild, fikk han halve Vingulmark og sønnen Olav Geirstadaalv. Etter Alvhilds død sendte Gudrød sine menn på frierferd til Åsa, datter til kong Harald Munskäggsröde i Agder, men fikk nei. Da overfalt Gudröd kong Haralds gård og fellte i strid Harald og dennes sønn Gyrd, hvoretter han tok veldig bytte og røvet med seg Åsa, med hvem han feiret bryllup. De fikk en sønn, Halvdan Svarte, (far til Harald Hårfagre), men når denne var bare ett år gammel myrdedes kong Gudröd på Åsas befaling. Han holdt selskap ombord på sitt skip og var meget beruset da han en kveld gikk i land i Stivlusundet. Dronning Åsas skosvenn (ungefär 'kalfaktor') drepte Gudröd og ble selv hogd ned på stedet.
Gudröd Veidekonge var en stor jeger og kaltes 'den glansfulle'.

Ingjald Illråde, svenskekonge ca 640-655
Bröt-Anunds sønn, den siste av Skilfingaætten. Ble oppfostret av Svipdag blinde.
Ingjalds datter Åsa ble gift med kong Gudröd av Skåne, som han overtalte til å drepe sin bror Halvdan Snälle, hvorefter hun tok livet også av Gudröd selv. Halvdans sønn Ivar Vidfamne
overfalt med en sterk flåte Ingjald og Åsa på Räninge kungsgård i Mälaren, der de begge
ble brent inne.
FornNordiskt Lexikon

For dei hine: Eg meiner at Agne er den same som i Flateyarboki er nemnd Skelfir. (Mogleg av Sig-Kylfir(P.E.Linge)). Dag er då Halvdan gamle. Dag kan også være eit tilnamn. Me kan difor ikkje vite med visse kva deira 'rette' namn var. Eg vil i dette høve kort nemne tillegget i Fagrskinna som nemner Dag på Tingelstad på Hadeland. Dag er der nemnd som far åt Guttorm og Ragnhild, mor åt Harald hårfagre. Kjeldorne elles seier at deira far var Sigurd med tilnamnet Hjort. Skjoldungesagaen, Lodbrokssønenes tått, seier at setegarden for Sigurd Hjort og den ættkulti var Stein på Ringerike. Både Dag og Sigurd kan her være tilnamn. Men her er ein viss grunn til å tro at Sigurd(Hjort) er eit 'rett' namn, altso ikkje noko nemne. Sigurd vart oppkalla etter sin farfar Sigurd Ring. (Ja, her kjem ættkunna inn!). Om Sigurd Hjort no skulle væra den same som Dag, kan denne forklaringa høve?: Grunnen til at han er plassert på Tingelstad er at det er teke i miss millom Sigurd Hjort og Harald Hårfagres son Sigurd Rise. Sigurd Rise var farfar åt Sigurd Syr som sagaen seier bodde på Ringerike. Frå landnåma veit me at ein Islending utøvde eit drap i det fredheilage brudlaupet åt Sigurd Rise. Det fann stad på 'Opplandene'. Soleis kan Sigurd Hrise ha bodd på Tingelstad, og folkefantasien kan då ha bytt om Sigurd Hjort og Sigurd Rise, for var det jo ikkje ein Sigurd som bodde på Tingelstad? Kanskje er det Sigurd Rises son Halvdan som ligg i Halvdanshaugen på Hadeland?
http://home.ringnett.no/trygve.berge/dvergar.htm

Search this site only - Søk på våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


more
to
comeThis page has been made with Macromedia Dreamweaver